Birgaitzea eta zaharberritzea / Rehabilitación y restauración

 

Zerbitzu integrala eskaintzen dugu gure bizitegi-ondarea eta ondare historikoa birgaitu eta zaharberritzeko. Eraikinak birgaitzeko lanak egiten ditugu higiezinak eskatzen diren erabilera eta funtzionaltasun berrietara egokitzeko, eta zaharberritze-lanak ere egiten ditugu, edozein elementu berritze aldera.

Langile espezializatuak ditugu prest, zure fatxada edo estalkia modu egokian eta xehetasunez aztertuko dutenak, patologiak zein diren erabaki, horien larritasuna neurtu, eta birgaitzeko sistema egokiak diseinatzeko.

Gainera, igogailuak ordeztu eta berriak ipintzeko lanak egiten ditugu. Horrez gain, beharrezkoak diren zaharberritze-lanak egiten ditugu ezkaratzetan, etxebizitzako beste sarbide batzuetan eta gainerako baterako zonaldetan.


Ofrecemos un servicio integral para rehabilitar y restaurar nuestro patrimonio residencial e histórico. Realizamos obras de rehabilitación de edificios para adaptar los inmuebles a los nuevos usos y funcionalidades demandados; y restauración, con el fin de renovar cualquier elemento del mismo.

Disponemos de personal especializado que realizará un adecuado y minucioso análisis de tu fachada o cubierta para determinar cuáles son las patologías, medir su gravedad y diseñar el sistema de rehabilitación adecuado.

Además, realizamos obras de sustitución e implantación de nuevos ascensores, así como la reforma necesaria de portales, otros accesos a la vivienda y demás zonas comunes.


 

Más información en https://www.hiriberri.com/construcciones/rehabilitacion-y-restauracion/

Join The Discussion

Compare listings

Compare